Over Ons

Uw glasvezelnetwerk expert.

Bij het aanleggen houden wij rekening met de richtlijnen zoals de CROW 400, de CROW 500 en de CROW 96b.

In de voorbereiding kunnen wij met u meedenken in het bepalen van het optimale tracé.

Uw duurzame partner in netwerk infrastructuur.

Overal waar activiteiten plaats vinden en geleefd wordt dient de infrastructuur als een essentieel onderdeel van onze samenleving. Networkser wil deze infrastructuur ondersteunen door middel van onafhankelijke dienstverlening en expertise. Vanuit onze marktpositie is Networkser in staat om u onafhankelijk van dienst te kunnen zijn en de opdracht naar uw wens te kunnen uitvoeren.

MAATSCHAPPELIJK “VOORUITSTREVEND” ONDERNEMEN

Vanuit sociaal oogpunt wil Networkser de werkgever zijn voor iedereen. Het doel daarbij is om het potentieel wat aanwezig is in onze samenleving optimaal te kunnen benutten voor onze diensten. Onze diensten dragen bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze samenleving, daarnaast vinden wij het belangrijk dat al onze medewerkers zich gewaardeerd, prettig en gezond voelen. Vanuit Networkser geloven wij dat in ieder een potentieel vakman zit zolang degene, positief en met geduld word gestimuleerd. Daarom streven wij naar betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van onze medewerkers, dit door middel van een directe inbreng in het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen.

Door ons vooruitstrevende HR beleid richten wij ons op mensen met de juiste competenties, motivatie en talenten. Binnen Networkser streven wij naar diversiteit binnen ons medewerkersbestand. Wij zien graag dat ons medewerkersbestand gespiegeld kan worden aan onze samenleving. Wij geloven dat diversiteit in een onderneming, creativiteit en cohesie bevorderd. De doelstellingen die zijn gemaakt vanuit zakelijk oogpunt kunnen worden gerealiseerd met een divers en gemotiveerd medewerkersbestand.

Dankzij onze diverse diensten en korte lijnen met onze medewerkers zijn wij in staat om constant te sturen op verzuim, overbelasting, ongevallenfrequentie. De evaluatie van effectiviteit en gedrag om zo een duurzame inzetbaarheid te garanderen met een constante kwaliteit voor onze medewerkers en klanten.

Networkser ziet in dat haar medewerkers een aanmerkelijk belang hebben in het succes van de onderneming. Wij willen onze medewerkers de ruimte bieden zichzelf te ontwikkelen, zowel vaktechnisch als persoonlijk. Bovendien stimuleren wij onze medewerkers zich zelf te ontwikkelen in ons vak en daarbij meer voldoening te halen uit hun werk.

MILIEU & LEEFOMGEVING

Tijdens onze diensten streven wij naar een minimalistisch milieu impact, de transitie van vervuilende motoren naar moderne EURO 5/6 motoren dragen bij aan onze milieudoelstellingen. Daarnaast dragen wij direct bij aan een schonere en beter bereikbare leefomgeving door onze activiteiten en hoe wij ons producten recyclen.

Onze afvalproducten zien wij als grondstoffen voor een opvolgende ronde in onze aankomende circulaire economie en zo behandelen wij ons afval. Networkser gaat graag in gesprek met partners om een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan om zo de duurzaamheid van onze relatie te verhogen. Wij dragen graag bij aan de reductie van fijnstof tijdens het gebruik van onze machines en moedigen samenwerkingsverbanden en innovatieve concepten aan binnen onze branche.

Binnen Networkser geloven wij erin een klein en tastbaar verschil te kunnen maken in onze branche, maar samen met onze partners kunnen we een veel groter verschil maken. Samen met onze partners zijn wij in staat om onze gezamenlijke “foot print” te reduceren. Vanuit onze activiteiten inspireren en motiveren wij graag onze opdrachtgevers, partners, leveranciers en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen in hun uitstoot en milieubelasting, zodat wij samen het verschil kunnen maken.

spie
alling
van-gelder